„Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji”

Stanowi znak towarowy na który Fundacji Aktywizacji Seniorów Teraz udzielono prawa ochronnego przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, iż wyłącznie Fundacji FAST przysługuje prawo do używania tego znaku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy na stronę główną fundacji.

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018