Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 668-684-106

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu – wsparcie

Miejska Rada Seniorów w Poznaniu rekomenduje nasz wniosek o Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania!

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018