Współpracujemy z Miejską Radą Seniorów!

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018