Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz – w skrócie FAST, ma na celu wspomagać aktywność Seniorów. Nie w przyszłości, nie kiedyś przy okazji, tylko właśnie Teraz.  Należy zacząć działać szybko (FAST), od razu – póki pojawiła się myśl, że „chcę zrobić coś dla siebie”. Całe życie przeznaczamy komuś i czemuś, nie skupiając się na sobie: najpierw jest szkoła i pomoc rodzicom, potem jest praca, dzieci i własny dom, później bawimy wnuki i martwimy się o pieniądze, a gdzie w tym całym szaleństwie czas dla nas samych (?) na naszą rozrywkę, relaks, rozmowy z rówieśnikami o podobnych problemach…

Właśnie dlatego powstała Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz (FAST), żebyście mogli przyjść na zajęcia, warsztaty i szkolenia, żebyście nawiązali nowe relacje, wyszli   z domu, zrobili coś dla siebie i dla swojego zdrowia, zwłaszcza emocjonalnego. Z nami nie będziecie siedzieć w domu nudząc się. Poznacie nowe formy aktywności, odwiedzicie nowe miejsca, zaczniecie grać i bawić się w sposób, który zadziwi nawet Wasze dzieci i wnuki. To wszystko poprawi Wasz nastrój, będzie Waszym wsparciem w trudnych chwilach, a przede wszystkim sprawi, że nadal będziecie się czuć młodo.

Naszą misją jest podnoszenie jakości życia seniorów, poprzez:

  • promowanie zdrowego stylu życia, prelekcje o zdrowiu,organizowanie zajęć sportowych,
  • wspieranie aktywności społecznej, a zwłaszcza seniorów (osób powyżej 50 roku życia) poprzez zajęcia artystyczne, plastyczne, muzyczne i aktorskie,
  • wyrównanie szans – zwłaszcza u seniorów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym poprzez naukę obsługi komputera, Internetu,
  • wspieranie rozwoju psychofizycznego, między innymi poprzez muzykoterapię (muzyka relaksacyjna), choreoterapię (terapia tańcem), chromoterapię (terapia kolorem), artterapię (relaks poprzez sztukę), biblioterapię (relaks związany z czytaniem książek) i poezjoterapię (relaks związany z poezją), sylwoterapię (terapia wykorzystująca spacery po lesie), talasoterapię (terapia wykorzystująca spacery brzegiem morza), oraz szeroko rozumianą psychoterapię i terapię zajęciową,
  • wspieranie rozwoju kulturalnego i religijnego, poprzez wyjazdy pod kątem poznawania innych kultur, religii i zwyczajów oraz poprzez organizowanie pielgrzymek,
  • wspieranie aktywności turystyczno-przyrodniczej oraz turystyczno-historycznej poprzez organizację różnych wycieczek,
  • wspieranie dialogu międzykulturowego i tolerancji, m.in. poprzez naukę języka migowego, języków obcych,
  • inicjowanie i popieranie tworzenia siłowni zewnętrznych i miejsc do odpoczynku, np.: tworzenie zielonych skwerów, aranżowanie podwórek, stawianie ławek         i obsadzanie zielenią miejsc, w których będą one przydatne,
  • upowszechnianie i ochrona praw człowieka, a zwłaszcza seniorów oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa, również seniorów pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, lub seniorów, którzy ze względu             na niskie renty i emerytury mają potrzebę zdobycia dodatkowej pracy.
Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018