Główne działania naszej fundacji to:

              Zajęcia Artystyczne                                  Relaksacja i Zdrowie                                Komputer, tablet i Internet

</a 

 

 

          Gimnastyka Mózgu                                          Aktywność Fizyczna                               Szkolenia i seminaria

      

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018