Zajęcia artystyczne rozwijają sprawność motoryczną i wrażliwość artystyczną, kształcą wyobraźnię, zdolność myślenia i zaspokajają potrzebę aktywności. Są źródłem przyjemności estetycznej i radością z własnej twórczości. Dzięki sztuce mamy możliwość ekspresji własnych uczuć, poprawiamy koordynację wzrokowo-ruchową, stymulujemy swoje zdolności twórcze, rozwijamy fantazję, poprawiamy myślenie i kreatywność, a także poszukujemy nowych rozwiązań i skojarzeń.

Organizujemy następujące zajęcia:
– warsztaty plastyczne,collage, decupage, quilling, i inne techniki
– florystyka i bukieciarstwo
– warsztaty muzyczne i aktorskie
– biblioterapia – klub książki
– poezjoterapia – relaks poprzez poezję (czytanie, refleksja, pisanie wierszy)

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018