Zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 668-684-106

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz składa serdeczne podziękowania Prezydentowi Miasta Poznania Panu Jackowi Jaśkowiakowi za docenienie naszej akcji „Stop manipulacji, nie kupuj na prezentacji” oraz objęcie jej  patronatem.

Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka przyznawany jest przedsięwzięciom i inicjatywom wartościowym społecznie i istotnym dla rozwoju i promocji Miasta Poznania takim jak inicjatywy społeczne, kulturalne, obywatelskie, edukacyjne, sportowe, ekonomiczne, ekologiczne i prośrodowiskowe, prozdrowotne, itp. 

Udzielenie Honorowego Patronatu Prezydenta wydarzeniu ma wymiar symboliczny i jest wyrazem uznania władz miasta dla inicjatyw interesujących i cennych w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Docenienie naszej inicjatywy przez Pana Prezydenta dodało nam sił i jeszcze większej energii do pracy, która przyniesie pożytek każdemu z nas! Jeszcze raz: DZIĘKUJEMY PANIE PREZYDENCIE!!!

Fundacja Aktywizacji Seniorów Teraz - FAST 2018